பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைகழகம் (The Open University of Sri Lanka Vacancies)


இலங்கை திறந்த பல்கலைகழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
OUSL - Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Lecturer.
- Lecturer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.13
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.20)
Previous Post Next Post