பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை | Mahaweli Authority of Sri Lanka Vacancy


இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Crop Scientist

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.25
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.11.11)
Previous Post Next Post