பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு மாநகர சபை (Colombo Municipal Council Vacancies)


கொழும்பு மாநகர சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Preschool Teacher.
- Library Assistant.
- Health Instructor.
- Sewing Instructor.
- Instructor (Industrial Training).
- Demonstrator/ Instructor.
- Music & Dancing Instructor.
- Instructor (Computer Training).
- Sports Instructor.
- Physiotherapist.
- Fireman. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.12.28
 
முழு விபரம்:


Source - Daily News (2020.12.04)
Previous Post Next Post