பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு (Telecommunications Regulatory Commission Vacancy)


இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Internal Auditor

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2021.03.11
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2021.02.19)

Previous Post Next Post