பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் | Job Vacancies at Eastern University


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
(முகாமைத்துவ உதவியாளர்)

- Translator.
(மொழிபெயர்ப்பாளர்)

- Welder.
- Technical Officer (ICT).
- Nursing Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2021.06.09
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2021.05.17)
Previous Post Next Post