பதவி வெற்றிடம் - விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனம்


விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- Manager (Legal)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 08 March 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.24)

Previous Post Next Post