பதவி வெற்றிடங்கள் - மொரட்டுவ மாநகர சபை (Moratuwa Municipal Council)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


மொரட்டுவ மாநகர சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- வெளிக்கள வேலைத் தொழிலாளர்கள் (தரம் III)
சம்பள அளவு: 36,410/-

- சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் (தரம் III)
சம்பள அளவு: 36,410/-

தகைமை - 8 ஆம் வகுப்பு / 9 ஆம் ஆண்டு சித்தியடைந்திருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.07

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.01.25)
Previous Post Next Post