அரச ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இம்மாதம் 23 ஆம் திகதி சம்பளம் வழங்கப்படும்!


அரச ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இம்மாதம் 23 ஆம் திகதி, எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை சம்பளம் வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
أحدث أقدم