பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை கிழக்கு பல்கலைகழகம் (Eastern University of Sri Lanka Vacancy)


இலங்கை கிழக்கு பல்கலைகழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.29
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.30)
Previous Post Next Post